Mediació

Publicat (23/04/2015)

Fa uns dies es celebrà a Barcelona el “I Congrés de Mediació de l’Advocacia” amb un gran èxit de participació i una alta qualitat de tots els seus components.

En el mateix es tractaren diversos aspectes de la mediació: elecció i nomenament del mediador, estratègies en el procés de mediació, el paper de l’advocat en la mediació, els beneficis processals de la mediació, etc.

L’assistència al congrés em va portar a reflexionar: Es parla molt de mediació, bàsicament en conflictes internacionals, però, sabem exactament què és? coneixem els beneficis que pot aportar-nos?

La mediació és un mètode extrajudicial de resolució de conflictes mitjançant una persona professional, neutral i imparcial, el mediador que ajuda a les parts que ho desitgin a buscar solucions negociades al conflicte que pugui existir entre elles.

El mediador ha de ser un professional capaç de transmetre a les parts la seva neutralitat i imparcialitat, de guiar-les durant tot el procés fent-los comprendre la necessitat i les avantatges de la seva col·laboració i implicació en el mateix, capaç d’analitzar, de manera encertada, el conflicte facilitant la comunicació entre les parts i només actuar en els moments en que hi hagi un bloqueig de posicions, a fi de procurar aconseguir que les parts arribin a un acord beneficiós per ambdues. De fet, aquest és l’objectiu final en tota la mediació: que cadascuna de les parts resulti beneficiada.

De les habilitats del mediador pot dependre, en bona part, l’èxit o el fracàs d’un procés de mediació, encara que les parts no estan eximides de responsabilitat en el mateix, ja que han de tenir la voluntat de dialogar i buscar alternatives per trobar punts en comú i arribar  a un acord.

És aconsellable anar a la mediació en situacions en que les parts en conflicte hagin o vulguin mantenir les seves relacions (empresarials, familiars, professionals, etc.), quan es necessiti una solució ràpida, (molt difícil d’obtenir en el sistema judicial actual) o en casos en que l’aspecte legal no sigui el més important del conflicte. De fet, està demostrada la seva utilitat en conflictes de responsabilitat contractual, contractes de col·laboració mercantil, distribució, conflictes societaris i de l’empresa familiar, hereditaris, família, àmbit d’assegurances, etc.

La mediació és molt habitual als Estats Units i en molts països d’Europa, i poc a poc va introduint-se  a  Espanya com a alternativa als procediments judicials lents i de resultat incert. Seria aconsellable que, poc a poc, anéssim adquirint la cultura de la mediació, de resoldre els nostres conflictes parlant i apropant a les persones de manera que resoldre un conflicte no fos una ruptura sinó l’inici d’una nova forma de relació més beneficiosa i fructífera per les parts.

 Elena Mera Pascual

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.