Gabinet Jurídic

Especialitzat en dret civil i mercantil

Gabinet Jurídic

Especialitzat en dret civil i mercantil
Gabinet jurídic avalat per una trajectòria de més de trenta anys d’experiència. Proporcionem l’assessorament jurídic individualitzat en les àrees que es detallen més endavant, la gestió contenciosa dels conflictes i el recurs atent als instruments de gestió alternativa de conflictes.
El nostre objectiu és la millor atenció a cada client, des de la convicció de que no hi ha dos clients semblants i de que cada problemàtica requereix una atenció individualitzada.
En aquest servei, ens resulta especialment rellevant fer-los partícips de manera periòdica de l’evolució del seu cas, i avaluar amb ells quins són els seus interessos reals, la viabilitat de les seves pretensions així com les solucions més convenient per desencallar, i fins i tot optimitzar, els conflictes.