Mercantil – Empresarial

Assessorament general en tot tipus d’assumptes jurídics de les empreses, tant societats com individuals i concretament, entre altres qüestions:

 • Assessorament en la constitució  d’empreses i negocis.
 • Constitució de tot tipus de societats mercantils i professionals.
 • Redacció de tot tipus  d’estatuts i modificacions dels mateixos.
 • Operacions sobre el capital de les societats mercantils: ampliacions, reduccions.
 • Transformació, escissió i fusió de societats.
 • Dissolució i liquidació de societats i negocis.
 • Assessorament i redacció de protocols familiars.
 • Assessorament i redacció de tot tipus de contractes mercantils (compravenda, distribució, agencia, franquícia, amb proveïdors).
 • Assessorament en les  convocatòries de juntes i Consells d’Administració.
 • Assessorament i redacció de tot tipus d’actes i  certificacions.
 • Impugnació de juntes i d’acords socials.
 • Sol·licitud judicial de convocatòria  de juntes.
 • Conflictes entre societats i els seus socis i/o administradors.
 • Assessorament en productes financers (SWAPS i altres derivats financers).
 • Assessorament i gestió de cobrament de morosos.

Comments are closed.