Arrendaments Urbans

Tota la problemàtica derivada dels arrendaments urbans, tant des de la posició del propietari com des de  la de l’arrendatari. Entre altres qüestions:

  • Redacció de contractes, tant d’habitatge com de locals comercials, de temporada, aparcaments, etc.
  • Assessorament general respecte als diferents tipus de contracte aplicables.
  • Resolució de contractes.
  • Reclamació de rendes.
  • Subrogacions, traspassos i subarrendaments.
  • Procediments de desnonament i reclamacions de quantitat degudes davant els Jutjats
  • Processos de mediació per problemes d’habitatge.
  • Apartaments turístics.

Comments are closed.