Gestió de conflictes davant jutjats, procediments arbitrals i de mediació

  • Redacció de tot tipus de demandes relacionades amb els anteriors apartats, i presentació de les mateixes davant els Jutjats i Tribunals corresponents (civils, de família, mercantils i contenciós-administratius) i seguiment del procés  en tots els seus tràmits fins a sentència.
  • Recurs de revisió, d’apel·lació i de cassació, en el seu cas.
  • Demandes d’execució de sentències.
  • Actuació en procediments arbitrals i gestió de l’execució dels Laudes.
  • Acompanyament a les parts en procediments de mediació.

 

Comments are closed.