Successions-Herències-Testaments

Comprenent l’assessorament general i actuacions en tot tipus de matèries de dret successori, en articular hem de destacar:

  • Assessorament en la redacció, interpretació i impugnació de testaments, i altres disposicions d’últimes voluntats.
  • Declaració d’hereus i acceptació d’herències.
  • Testaments vitals i voluntats digitals.
  • Reclamacions de legitimes i desheretaments injustos.
  • Gestió de processos de testamentaries.
  • Particions d’herència.
  • Llegats.
  • Marmessories.

Comments are closed.