Propietat Horitzontal

  • Assessorament en tot tipus de qüestions relatives a les comunitats.
  • Assessorament en la convocatòria dels òrgans de les comunitats de propietaris.
  • Redacció i modificació d’ estatuts de comunitats de propietaris.
  • Reclamacions a copropietaris per quotes pendents, obres  no consentides, abusos, etc.
  • Impugnació d’acords comunitaris i de juntes.
  • Relacions de veïnatge. Immissions.
  • Aspectes registrals.

Comments are closed.