Fundacions i associacions

Entre d’altres actuacions cal destacar:

  • Assessorament en la constitució de tot tipus d’associacions i fundacions.
  • Redacció dels estatuts.
  • Assessorament en el funcionament (redacció d’actes, certificats, acords, etc.).
  • Extinció i liquidació.
  • Impugnació d’acords.
  • Fons especials.
  • Relacions amb el Protectorat.

 

Comments are closed.