Família

Assessorament jurídic integral en l’àmbit del dret de família, destacant:

  • Assessorament i redacció d’acords  prematrimonials (amb possibles pactes en previsió de ruptura).
  • Negociació i redacció de convenis de separació i divorci i presentació de demanda de mutu acord davant al jutjat o protocol·lització del conveni a la notaria.
  • Negociació i redacció de convenis de ruptura de parelles  de fet  i presentació de demanda de mutu acord davant al jutjat o protocol·lització del conveni a la notaria.
  • Divorcis, separacions, nul·litats civils i eclesiàstiques  contencioses  davant els Jutjats i Tribunals corresponents.
  • Liquidació del règim econòmic matrimonial.
  • Demandes de reclamació i impugnació de la paternitat i la maternitat
  • Adopcions.
  • Procediments d’incapacitació i constitució i gestió de les institucions de protecció (tutela, curatela, assistència).
  • Famílies reconstituïdes.
  • Mediació familiar.

Comments are closed.